Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giải pháp Microsoft Teams với AVer CAM520 Pro 2 và Nureva DualHDL300 với Lenovo Tiny ( Phòng họp lớn )

  • Nền tảng:Microsoft Teams Rooms
  • Kích thước phòng:Phòng lớn
  • Máy ảnh:AVer CAM520 Pro 2
  • Âm thanh:Nureva Dual HDL300
  • Compute:Windows IoT