Chưa phân loại

DỊCH VỤ TRUY CẬP TỪ XA TỔNG ĐÀI IP

Nâng cấp và mở rộng khả năng sử dụng của thiết bị PBX của bạn

Gói và giá phiên bản thiết bị P-Series

Kế hoạch Doanh nghiệp bao gồm:

· Trung tâm cuộc gọi tinh vi

Chức năng;

· Dịch vụ truy cập từ xa

*Tính phí cho mỗi PBX mỗi năm

P550
Gói tiêu chuẩn
7,449,768 vnd
 • Trung tâm cuộc gọi tinh vi
 • Dịch vụ truy cập từ xa
 • Tính phí cho mỗi PBX mỗi năm
Tổng Đài ip

P560

Gói tiêu chuẩn
9,940,728 vnd
 • Trung tâm cuộc gọi tinh vi
 • Dịch vụ truy cập từ xa
 • Tính phí cho mỗi PBX mỗi năm
TỔNG ĐÀI IP
P570
Gói tiêu chuẩn
17,416,176 vnd
 • Trung tâm cuộc gọi tinh vi
 • Dịch vụ truy cập từ xa
 • Tính phí cho mỗi PBX mỗi năm
TỔNG ĐÀI IP

Gói và giá phiên bản thiết bị P-Series

Kế hoạch cuối cùng bao gồm:

Kế hoạch cuối cùng bao gồm:

·Trung tâm cuộc gọi tinh vi

Chức năng;

· Dịch vụ truy cập từ xa

· Cuộc gọi video trên web

· Hội nghị truyền hình

*Tính phí cho mỗi PBX mỗi năm.

P550

Gói Nâng Cao
7,449,768 vnd
 • Trung tâm cuộc gọi tinh vi
 • Dịch vụ truy cập từ xa
 • Cuộc gọi video trên web
 • Hội nghị truyền hình
 • *Tính phí cho mỗi PBX mỗi năm.
Tổng đài ip

P560

Gói Nâng Cao
9,940,728 vnd
 • Trung tâm cuộc gọi tinh vi
 • Dịch vụ truy cập từ xa
 • Cuộc gọi video trên web
 • Hội nghị truyền hình
 • *Tính phí cho mỗi PBX mỗi năm
Tổng đài ip

P570

Gói Nâng Cao
17,416,176 vnd
 • Trung tâm cuộc gọi tinh vi
 • Dịch vụ truy cập từ xa
 • Cuộc gọi video trên web
 • Hội nghị truyền hình
 • *Tính phí cho mỗi PBX mỗi năm
Tổng đài ip

Phân tích tính năng toàn diện

Đánh giá ngay